Objecten lokaliseren

Een ander voorbeeld is om bepaalde achtergebleven objecten te lokaliseren.
Zo kunnen bijvoorbeeld oude funderingen, waterputten, riolering, leidingen, … teruggevonden worden zonder op het terrein te moeten graven (figuur 1 , figuur 2 en figuur 3).

Op figuur 1 is een oude waterput gevisualiseerd:

Figuur 1: Oude waterput in kaart gebracht.

 

Lokaliseringen van oude funderingen:

Figuur 2: Oude fundering in kaart gebracht.

 

Lokalisering van een sluis onder een dijk.

Figuur 3 : In kaart brengen van een sluis onder een dijk.