Bodemonderzoek

Bodemonderzoek tot een diepte van 100 m

GroundXplorer, met als slogan “Visualizing the subsurface”, is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de ondergrond en ‘alles’ wat erin te vinden is. GroundXplorer visualiseert alles wat er ondergronds zit en dit met behulp van 2D en 3D scans.

Door de unieke manier van opmeten kan een hogere resolutie gehaald worden dan standaard het geval is. Meestal wordt er gemeten tot een diepte van 10 tot 20 m, maar afhankelijk van de gewenste resolutie kan deze techniek ingezet worden tot een diepte van 100 m.

Zo is het mogelijk om de opbouw van de ondergrond volledig in kaart te brengen alsook om verschillende anomalieën terug te vinden zoals bijvoorbeeld waterputten, tanks, riolering, funderingen, …

Toepassingen bodemonderzoek

Wegenbouw

Ook in de wegenbouw heeft de techniek enorme voordelen. Aangezien de ondergrond gedetailleerd gevisualiseerd kan worden kan het risico op eventuele verzakkingen van het aangelegde wegdek maximaal ingeperkt worden.

Dijken

Deze techniek werd al gebruikt voor de detectie van instabiliteiten in dijken. Hierbij is het uiteraard van groot belang om te weten waar er verstevigingen moeten worden aangebracht.

Vervuilingen

Vervuilingen (en verspreidingen hiervan) kunnen eenvoudig gedetecteerd en in kaart gebracht worden met deze methode. Hierdoor kan op voorhand een volledige en correcte inschatting gemaakt worden van het te saneren volume.

Archeologisch onderzoek

Onze technologie biedt ook voordelen voor archeologisch onderzoek: aan archeologen kunnen we aanduiden waar de interessante locaties zijn, met als grote voordeel dat de doorlooptijd van een archeologisch onderzoek aanzienlijk verkort kan worden.

Mijnbouwsector

Tot slot spreekt het voor zich dat ook de mijnbouwsector, in binnen- en buitenland, gebruik kan maken van GroundXplorer. Alvorens de eigenlijke ontginning gestart wordt kan een geologische doorsnede gemaakt worden, waardoor men kan inschatten welke de te exploiteren hoeveelheden zijn en waar zich de regio’s met de rijkste ertsen bevinden.

Non-destructief bodemonderzoek

Wat ons uniek maakt is dat we bij het bodemonderzoek non-destructief te werk gaan: er moeten slechts enkele kleine gaatjes gemaakt worden in de ondergrond om het meettoestel te connecteren. De ondergrond wordt ook niet belast en er komen geen zware toestellen op het terrein. Dit wil dan ook zeggen dat er zelfs met een zeer beperkte terreintoegang toch nog een meting kan gebeuren.

De onderzoeksresultaten worden steeds op maat van de klant gemaakt en zijn erg gedetailleerd. In het geval van onverwachte situaties kan de techniek zelfs last minute ingezet worden. Als startend bedrijf staan wij voor een open cultuur van verandering en aanpassing, gericht op de specifieke noden en eigen inbreng van klanten.

GroundXplorer richt zich dan ook tot iedereen met vragen over de ondergrond, zowel particulieren als bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in de domeinen geotechniek (traditionele woningbouw, industriebouw, wegenbouw, infrastructuurwerken), milieu, archeologie en mijnbouw. Zelfs in minder evidente sectoren kan GroundXplorer een rol spelen, neem bv. het opsporen van wapens of lijken in forensisch onderzoek.