Techniek voor bodemonderzoek

De techniek is gebaseerd op het opmeten van weerstandswaarden van de ondergrond. Er worden een reeks van electroden bevestigd met de ondergrond. Door deze electroden onderling te laten communiceren wordt een 2D of3D beeld gemaakt. De techniek is niet destructief en heeft geen beperking voor toegankelijkheid van een gebied.

Opstelling

Vervolgens worden de electroden geconnecteerd met de meetapparatuur.

Na processing van de data kan uit deze opmeting de opbouw van de ondergrond volledig in kaart te brengen alsook om verschillende anomalieën terug te vinden zoals bijvoorbeeld waterputten, tanks, riolering, funderingen, …